Kuil Cinta
Cinta itu suci
Itu putih
Itu tinggi

Cinta itu murni
Itu bersih
Itu tinggi

Kuil cinta menebar kebahagiaan
Kuil cinta menyebar perdamaian

Cinta itu benih
Itu jernih
Itu tinggi

Cinta itu air
Itu bening
Itu tinggi

Kuil cinta membasuh penyegaran
Kuil cinta menyuluh kebenaran

Cinta itu asli yang alami yang tertinggi
Cinta itu hati itu kasih itu tinggi
Cinta itu asri itu sakti itu tinggi
Cinta itu pasti yang abadi yang tertinggi

Ciptaan: Bimbim

Kuil Cinta Lyrics
Copyright © 2017 LLS - All Rights Reserved