Jangan Marah
Jangan marah
Plis jangan marah
Jangan membalas
Aku gak seperti yang kamu pikirkan

Jangan marah plis jangan marah
Jangan balas-membalas
Aku gak semurah yang kamu tuduhkan

Jangan marah plis jangan marah
Jangan membalas
Kita selesaikan dengan bicara

Jangan marah plis jangan marah
Jangan balas-membalas
Membalas malah memperuncing masalah

Jangan marah plis jangan marah
Jangan membalas
Percuma cinta kita kalau
Tak saling percaya

Jangan Marah Lyrics
Copyright © 2017 LLS - All Rights Reserved